Page 2 - NIP
P. 2

Následná intenzivní péče:


    dostupná, komplexní a návazná péče                     „Naším cílem je
                                       umožnit pacientovi

                                          návrat do života


    Nemocnice Ostrov nabízí unikátní koncept kom-                  s minimálním
    plexní následné péče, která je jedinečná rozsahem,
    dostupností a návazností. Pro pacienta je zajištěna                omezením.“
    specializovaná lékařská a ošetřovatelská péče.    Prvotní snahou je zlepšit celkový stav pacienta, předat ho na oddělení s nižší intenzi-
    tou péče a poté do domácího prostředí. Pacient v celém procesu zůstává ve známém
    prostředí, v péči lékařů a sester, kterým důvěřuje on i jeho rodina. Více než 30% na-
    šich pacientů se vrací do plnohodnotného života a umí zvládat svá případná omezení.
    Pro pacienty, kteří do domácí péče nemohou, vytváříme rodinné prostředí s celou řa-
    dou rehabilitačních a společenských aktivit.

          Následná intenzivní péče
      NIP
          Lůžkové oddělení následné intenzivní péče navazuje na akutní resuscitační a intenzivní
          péči. Nabízí péči pacientům, kterým k úplnému vyléčení nestačí pobyt na ARO či jednot-
          kách intenzivní péče. Jsou ve stabilizovaném stavu, ale potřebují podporu základních ži-
          votních funkcí, nejčastěji dýchání. Pacientům nabízíme komplexní péči s důrazem na re-
          habilitaci, ošetřovatelskou péči a nácvik sebeobsluhy.
   1   2   3   4   5   6