Page 5 - NIP
P. 5

Respitní péče
      RP
          Oddělení Respitní péče je lůžkové oddělení přechodné odlehčovací péče. Péče je určena
          nesoběstačným pacientům, kteří jsou dlouhodobě v domácí péči v situaci, kdy je potřeba
          krátkodobě ulevit pečujícím osobám. Oddělení disponuje kvalitním ošetřovatelským per-
          sonálem s dostupným lékařským dohledem. Maximální doba pobytu je 3 měsíce.          Paliativní péče
      PP
          Oddělení Paliativní péče pečuje o pacienta v konečné fázi neléčitelného onemocnění,
          nejčastěji onkologického. Zajistíme důstojný závěr lidského života po fyzické, psychické i
          spirituální stránce, pokud možno s maximálním zapojením rodiny.


          Domácí umělá plicní ventilace
     DUPV
          Projekt DUPV umožňuje pacientům dlouhodobě závislým na dýchacím přístroji život v do-
          mácím prostředí. Pacienta a jeho rodinu zaškolíme a vybavíme přístrojem a materiálem
          pro pobyt doma. Zajistíme spolupráci s praktickým lékařem a v případě potřeby místní
          agenturou domácí péče podle místa bydliště.
   1   2   3   4   5   6